Contributie

Type lidschermverenigingKNAS
administratieve leden€ 12junior: € 31,65
senior: € 63,60
juniorleden (tot 16 jaar)€ 216,15€ 31,65 (tot 21 jaar)
seniorleden€ 296,45€ 63,60 (vanaf 21 jaar)
  • Alle prijzen zijn in euro’s, op jaarbasis en gelden voor kalenderjaar 2023.
  • Administratieve leden zijn alleen administratief verbonden aan de schermvereniging (en nemen geen deel aan de trainingsavonden). Zij zijn verplicht hun KNAS-licentie via de vereniging te betrekken.
  • Alle contributies dienen vooraf per kwartaal betaald te worden (of per jaar voor administratieve leden).
  • Voor het voldoen van de contributie ontvangt u een gespecificeerde rekening van de penningmeester.
  • De contributie kan voldaan worden via automatische incasso of overgemaakt worden op bankrekening NL20INGB0000694568 ten name van “Schermvereniging Prometheus” te Delft.
  • De leeftijdscategorie “junior” is voor leden tot 16 jaar. Het seniortarief gaat in op de 1e van de maand volgend op de 16e verjaardag.
  • Bij het ingaan van het lidmaatschap op een later tijdstip dan 1 januari wordt dit naar rato, op maand basis, berekend.
  • De KNAS-licentie dient vooraf te worden betaald.
  • Het junior KNAS tarief geldt voor schermers tot en met 20 jaar.
  • Als een schermer na 1 juli van een kalenderjaar lid wordt krijgt hij/zij 50% korting op de KNAS-licentie.