Organisatie

De dagelijkse gang van zaken wordt waargenomen door het bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, en enkele algemene bestuursleden. Daarnaast kent de vereniging verscheidene commissies.

De trainingen worden verzorgd door maître Dirk Boswinkel.