Lid worden

Met onderstaand pdf formulier kunt u zich inschrijven als lid van de schermvereniging: aanmeldformulier.

Het formulier kan ingeleverd worden bij de maitre of het bestuur bij een trainingsavond of via email verstuurd worden naar bestuur@schermenindelft.nl.

De tarieven voor het lidmaatschap en de trainingstijden zijn te vinden onder het kopje tarieven en tijden. Trainingen vinden plaats in de gymzaal aan de J.J. Slauerhofflaan 279 in Delft en worden geleid door maître Rudolph Francis. De trainingen lopen parallel aan de schoolperiodes in Delft (zie de kalender).

Voor hen die willen kennismaken met de schermsport heeft de vereniging een eenvoudige uitrusting in voorraad. De schermmaterialen van de vereniging voldoen echter niet aan de internationaal geldende veiligheidseisen. Gebruikers van het materiaal doen dit op eigen verantwoordelijkheid. Leden worden verzocht op termijn zelf een uitrusting aan te schaffen.

Opzegging van het lidmaatschap dient per email (bestuur@schermenindelft.nl) of per post te geschieden bij het bestuur van de vereniging en met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.