Vereniging

Een ieder die over de grachten van Delft loopt zal in gedachten weleens teruggaan naar vroegere tijden, toen schout en schepenen hier de de orde bewaarden. In gedachten kun je soms nog het degengekletter te horen. Uit de archieven weten wij echter dat het voor burgers ten strengste verboden was binnen de stadsmuren wapens te dragen. Wie heden ten dage op donderdagavond naar Delft afreist, kan daar echter wel wapengekletter horen in de gymzaal aan de Slauerhofflaan; de trainingslocatie van Schermvereniging Prometheus.

In 1965 besloten enkele enthousiaste schermers samen te gaan schermen en werd de ‘Delftse Schermvereniging’ opgericht. Vanaf 1 januari 1966 werd deze club een ondervereniging van de personeelsvereniging van de Technische Universiteit, toen nog Hogeschool, en werd de naam veranderd in SV Prometheus.

Prometheus is nooit een sterk prestatiegerichte club geweest. Plezier in het schermen stond en staat nog steeds voorop. Wel worden er ieder jaar clubkampioenschappen verschermd en gaan sommige leden ook naar schermwedstrijden.

De geschiedenis van de stad Delft is al meer dan 750 jaar oud. Schermvereniging Prometheus maakt al ruim vijftig jaar deel uit van deze geschiedenis en zal dat zeker nog vele jaren blijven doen!