Vertrouwenspersoon

Als vereniging hebben we zelf geen vertrouwenspersoon, maar mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van de KNAS: https://www.knas.nl/vertrouwenscontactpersoon